ACCÉS FUNDACIÓ PUIGVERT

Façana vidriada d’acer inoxidable i vidre en trams corbats. Perfils inox amb acabat industrial, així com xapes i pilars circulars inox sorrejats amb microesfera de vidre. Envidraments, folrats de pilars en xapa d’acer inoxidable sorrejada i caixes de llum de vidre translúcid.