ACER INOXIDABLE

L’acer inoxidable té unes propietats mecàniques semblants a l’acer al carboni, amb el qual és idoni per realitzar el mateix tipus d’elements i construccions. El tret diferencial és la seva resistència a la corrosió, que fa que no requereixi recobriments superficials per tenir un bon comportament a la intempèrie. Per elements interiors o exteriors en absència de clorurs es sol utilitzar l’aliatge AISI304, mentre que en exteriors en zones properes al mar i ambients més agressius s’utilitza l’AISI316. Les realitzacions més usuals en acer inoxidable són els tancaments, fusteries, baranes, tanques, revestiments, etc. A Pidemunt oferim també diferents acabats superficials tals com el polit mirall, satinat, esmerilat, sorrejat amb esfera de vidre, electropolit o banys químics de col·locació superficial.