ALUMINI

L’alumini és el material idoni per construccions lleugeres. La seva menor resistència en front l’acer queda compensada a nivell funcional pel seu baix pes, obtenint molt bons resultats en fusteries, revestiments de façanes, mur cortina, remats, composites, etc. A nivell de corrosió el material en brut té un comportament molt superior a l’acer, però tot i així es sol presentar amb algun tipus de tractament superficial protector. A Pidemunt podem oferir tractaments tals com l’anoditzat, el lacat al forn (brillant, satinat, metal·litzat o texturitzat), polit, sorrejat, etc.