APARCAMENT CAN BERTRAND

Edicle de sortida de l’aparcament construït mitjançant estructura galvanitzada, subestructura inox i vidre laminar color verd. Porta inox tipus Forster Presto. Darrere, edicle d’ascensor d´acer inoxidable satinat i vidre opal. Barana d’acer inoxidable esmerilat i vidre laminar transparent en rampes de l´aparcament, incloent trams corbats.