APARCAMENT I PLAÇA C/BILBAO

Tanca tubular d’acer lacada al forn per delimitar la zona de jocs infantils. Jardinera corbada d´acer corten amb remat de rodó massís superior i finalització de tanca dels jocs infantils. Tres edicles d’acer inoxidable AISI316 i envidrament laminar construïts a la plaça. Dins s’observa l’estructura metàl·lica de suport de l’ascensor.