APARCAMENT PLAÇA NAVAS

Edicles d’acer inoxidable AISI316 polit brillant tipus BSM amb reixes de ventilació electropolides i envidrament laminar en paraments verticals i sostres. Baranes d’acer inoxidable AISI316 i vidre laminar 10+10 tipus BSM per les rampes d’entrada i sortida. Protecció tubular d’acer inoxidable AISI316 sorrejada amb microesfera de vidre.