APARCAMENT TORRE BARÓ

Edicle d’escala tipus BSM (Barcelona Serveis Municipals) d’acer inoxidable polit brillant amb reixes de ventilació electropolides de platines inclinades.