CENTRAL MOSSOS ESQUADRA

Façana amb balcons tipus caixa amb baranes d’acer inoxidable i vidre. Marquesina al pati central amb coberta de xapa miniona i punta de panell composite d’alumini cilindrada. Auditori amb pilars circulars d’acer inoxidable esmerilat de 6 m d’alçada. Atril inox esmerilat fabricat a mida per l’auditori.