CONSELLERIA INTERIOR

Tanca perimetral d’acer conformada per platines de cantell i fons de xapa interior, integrant una porta corredissa motoritzada del mateix disseny. Edicle d’ascensor d’acer inoxidable satinat i vidre, així com marquesina superior atirantada a façana amb costelles de perfil T i envidrament laminar opal.