CPEIP POBLE NOU

Tancament perimetral de perfils en V de xapa parcialnent perforada i plegada, en conjunts soldats, galvanitzats i lacats al forn. Baranes inox AISI316 per escales d’aparcament amb passamà continu.