EDIFICI TRIANGLE

Baranes i reixes galvanitzades conformades per rodons massissos entrecreuats en dos plans. Tancament de religa galvanitzada amb porta corredissa integrada. Reixes de façana, tancament d’alumini i vidre de cambra.