EDIFICI TRIANGLE

Baranes i reixes galvanitzades conformades per rodons massissos entrecreuats en dos plans. Al darre de les reixes de façana, tancament d’alumini i vidre de cambra. Tancament de religa galvanitzada amb porta corredissa integrada. Reixes de façana, tancament d’alumini i vidre de cambra.