EDIFICIS SERRA SABADELL

Viseres de protecció solar conformades per estructura d’angulars galvanitzats i emparrillats tipus tramex. Baranes de passadissos, aplacats de xapa en portes, fals sostres de religa i escala metàl·lica d’accés a coberta. Baranes de passadissos, aplacats de xapa en portes d’ascensors.