EL MERCAT C.C GLÒRIES

Escala de cargol amb suports d’acer inoxidable i vidre estructural per graons i tancament cilíndric exterior. Passamà d’acer inoxidable i barana interior helicoidals.