ESCALES HABITATGE CORNELLÀ

Escala d’emergència en façana d’acer galvanitzat en calent, amb tramades, replans, reixes i baranes modulars.