ESTACIÓ ADIF MALGRAT MAR

Marquesines d’acer S275JR amb coberta de xapa trapezoidal lacada i lluernaris de policarbonat corrugat. A la dreta, tanca tipus ADIF de perfils angulars 80x60x7 galvanitzats en calent i disposats en diverses orientacions.