ESTACIÓ ADIF SITGES

Edicle d’ascensor construït mitjançant estructura tubular d’acer, envidrament laminar transparent, així com ribets i frontal d’acer inoxidable satinat. Baranes tubulars d’acer lacades al forn amb passamà d’acer inoxidable satinat. També passamà doble d’acer inoxidable a les escales. Tanca tipus ADIF d’acer galvanitzat conformat per perfils angulars L80x60x7 disposats en diverses orientacions.