ESTACIÓ ADIF TORELLÓ

Baranes d’acer inoxidable amb muntants de doble pletina i passamà tubular corbat. Doble passamà d’escala d’acer inoxidable amb bares de vidre a la sortida. Edicle d’ascensor conformat per estructura d’acer i vidre amb frontal d´acer inoxidable AISI304 satinat.