ESTRUCTURA PANELLS SOLARS

Muntatge sobre coberta i en superfícies laterals inclinades a edifici mostra d´Endesa per a la exposició Smart City Barcelona. Estructures de suport per panells fotovoltaics per implantacions sobre coberta o sobre pèrgoles.