FAÇANA VEGETAL CARMEL

Sistema de façana vegetal amb cablejat d’acer inoxidable, peces tornejades a mida d’ancoratge a paret, elements tensors, etc.