HOSPITAL DE SANT PAU

Baranes, portes i reforços interiors de pilastres d’obra amb perfileria estructural d’acer inoxidable per l’accés principal al recinte modernista de Sant Pau.