HOTEL CATALONIA FIRA

Baranes galvanitzades modulars amb sistema plegable en perímetre de coberta panorámica.