INSTITUT GAUDÍ DE LA CONSTRUCCIÓ

Mur cortina inclinat, caballets en zig-zag per a suporte de vidres, remats de coronament de coberta, passamans inox per escales i rampes, etc. Barana vidriada interior al doble espai i vista de l’estructura del muro cortina.