INTEPLAST VALL DE BIANYA

Fabricació i muntatge de conjunt de fusteries d’alumini Reynaers i vidre aïllant de control solar per noves plantes d’oficines de la fàbrica.
Tancaments de façana, voladius i cobertes de panell sandwich llis. Mur cortina de vidre aïllant de control solar en mòdul annex.
Revestiments de xapa lacada, remats, baranes interiors, etc. Portes automàtiques de vidre i envidraments i mampares interiors.