MICS SANT JORDI

Façana frontal (Via Augusta), formada per baranes d’acer inoxidable sorrejat i vidre, mòduls tubulars enreixats d’alumini soldat i lacat per control solar, estructura metàl·lica de façana i folrats de xapa d’acer i alumini lacades. Escala metàl·lica d’emergència amb nucli estructural folrat de xapa d’acer lacada, graonat d’acer inoxidable antilliscant, baranes de xapa plegada lacada i passamà tubular. Baranes exteriors en rampa d’accés conformades per muntants d´acer inoxidable sorrejat i lacat, passamà tubular satinat i envidrament laminar de seguretat.