MOBILIARI HOTEL MAJESTIC

Portes, correderes, mobiliari, folrats de parets y pilars amb perfileria d’acer envellit i miralls.