PARC DE CAN RIGAL

Rètol del parc d´acer galvanitzat en calent. Armari d´instal·lacions de xapa plegada d´acer inoxidable sorrejat amb microesferes de vidre i laca transparent. Portes pivotants i mecanismes ocults. Armari d´instal·lacions de xapa plegada d´acer inoxidable sorrejat amb microesferes de vidre i laca transparent. Portes pivotants i mecanismes ocults.