PARC DE CAN RIGAL

Rètol del parc d’acer galvanitzat en calent. Armari d’instal·lacions de xapa plegada d’acer inoxidable sorrejat amb microesferes de vidre i laca transparent. Portes pivotants i mecanismes ocults. Armari d’instal·lacions de xapa plegada d’acer inoxidable sorrejat amb microesferes de vidre i laca transparent. Portes pivotants i mecanismes ocults.