PASSAREL·LA A HOSPITALET

Tancament de la passera desde la Avda. Isabel la Catòlica.

Muntants inox AISI316 en forma de T sorrejats i lacats, així com envidrament i passamà tubular polit brillant.

Aplacat lateral amb xapa inox AISI316 ranurada a làser i sorrejada amb microesfera de vidre, així com muntants del mateix material i envidrament laminar transparent.