PLAÇA BARÓ DE VIVER

Barana d’acer galvanitzat en calent i jardinera de xapa d’acer corten amb oxidació induïda mitjançant sorrejat i tractada amb Owatrol a obra. Diverses jardineres de xapa d’acer corten amb oxidació induïda mitjançant sorrejat i tractades amb Owatrol a obra.