PLAÇA ENGINYER DEULOFEU

Encintats corbats d’acer galvanitzat per a terraplenats. Pèrgoles fotovoltaiques amb braços atirantats i superfície inferior reflectant per a il·luminació.