PLAÇA WAGNER I LLONGUERAS

Banc-jardinera d’acer corten i fusta. Oxidació per envelliment natural. Reixa d´impulsió de l’aparcament inferior de geometria espaial reglada construida a mida amb xapa d’acer corten ranurada a làser. Encintats de xapa d’acer corten curvada y abatida amb desenvolupament espaial, previament modelada en software 3D. Remat de rodó massís superior. Conjunt de portes metàl·liques amb enreixat tubular d’alçada variable, acabat imitació corten. Mur folrat de xapa corten, bàculs galvanitzats i marcs d’acer inoxidable AISI316 amb xarxa trenada interior del mateix material per a plantes enredadisses. Jardineres baixes d’acer inoxidable sorrejat amb microesferes de vidre i lacat transparent, amb remat superior de rodó massís.