REFORMA C/PERE SERAFÍ

Reforç estructural de biguetes metàl·liques existents mitjançant gelosia de rodons massissos en zig-zag. Taula metàl·lica plegable amb sobre de fusta fabricada a mida amb perfileria mínima, sostinguda en posició vertical mitjançant imans.