S.E.S. CARDEDEU

Façana principal amb enreixat tubular inferior. Tanca divisòria i porta d´accés al pati. Protecció solar de deployè lacat al forn en planta baixa. Fixació amb cargols ocults. Escala conformada per marc de platina 50×10 i brèndoles 50×8, amb passamà tubular continu inox AISI304 satinat.