TORRE DE LES AIGÜES

Protecció de baranes catalogades existents amb xarxa trenada d’acer inoxidable. Fusteria metàl·lica tipus Jansen lacada al forn amb vidre tallafocs EI-60.