TRAVESSERA DE LES CORTS 269-271

Noves baranes d’acer inoxidable i vidre pels balcons de tot l’edifici.