VPO NAVAS DE TOLOSA

Baranes galvanitzades de façana i escopidors de xapa plegada als balcons. Baranes de vidre de façana amb Us laterals de subjecció lacades al forn. Pèrgoles conformades per estructura tubular galvanitzada en calent i malla d’acer inoxidable AISI316 tensada. Paraments verticals de xapa plegada d’acer en safates amb subestructura posterior i fixacions ocultes. Fusteries d’acer i vidre tipus Jansen lacades al forn. Baranes d’ecala d’acer per pintar amb passamà continu d’acer inoxidable polit brillant.