ASSESSORAMENT

Pidemunt compta en platilla amb arquitectes i enginyers amb un llarg bagatge en l’execució de construccions metàl·liques, tancaments, façanes i elements singulars per tal de poder oferir els seguents serveis d’asessorament sense compromís:

– Assistència tècnica i prescripció en fase de projecte per despatxos d’arquitectura, enginyeria o interiorisme

– Assessorament a client final (promotors, particul·lars, etc.) per escollir i dissenyar la millor solució a les seves necessitats

– Optimització de dissenys i desenvolupament de solucions prèviament projectades per a constructors, contractistes i project managers.

Alguns dels elements on el nostre assessorament pot aportar un valor afegit diferencial són:

– Sistemes de façana: Composite, xapa, panell, mur cortina de vidre, façana vegetal, dobles pells, etc.

– Tancaments d’alumini/acer i vidre: Càlcul de transmitancies, aíllaments, prescripció de tipus i marques de fusteries, etc.

– Proteccions solars: Sistemes de mercat fixos i orientables, paraments de xapa perforada, deployè, xarxes i malles, etc.

– Escales: Encaix i replanteig d’escales fetes a mida de doble suport, suport central, graons volats, escales penjades, de cargol, helicoidals, etc.

– Baranes i proteccions: Proposta de tipologies, materials, tipus d’ancoratge, càrregues a suportar, acabats, etc. per baranes d’acer, de vidre, acer inoxidable, alumini, corten, llautó, forja, mixtes, etc.

– Reixes i elements de serralleria: Tancaments especials fixes i mòbils, portes, seguretat, automatismes, etc.

– Mobiliari urbà i espai públic: Jardineres, bancs, cendrers, papereres, vorades, pretils, etc.

– Mobiliari d’interior: Prestatgeries, taules, botellers, luminàries, etc.

El profund coneixement dels materials, del seu comportament així com dels processos de fabricació i tots els possibles acabats fan que la nostra visió sigui molt valuosa pel client, i sumat al gust pel detall és el que acaba marcant difrències.

Traductor »
Facebook
Instagram