BENJAMIN FRANKLIN

Conjunt de fusteries d’alumini de façana i interiors tipus Cortizo COR70, així com revestiments de composite d’alumini, remateria, envidraments, etc. Fusteries Jansen Economy50, Janisol i tallafocs. Serralleria exterior i interior, baranes d’acer, d’acer inoxidable, paviments de vidre, remunta d’escala metàl·lica, etc.

Traductor »
Facebook
Instagram