CONSELLERIA DE L’INTERIOR

Tanca perimetral d´acer conformada per platines de cantell i fons de xapa interior, integrant una porta corredissa motoritzada del mateix disseny.

Edicle d´ascensor d´acer inoxidable satinat i vidre, així com marquesina superior atirantada a façana amb costelles de perfil T i envidrament laminar opal.

Traductor »
Facebook
Instagram