HABITATGE MARE DE DÉU DE LORDA

Baranes de forja per escala de cargol interior, amb passamà acabat imitació llautó envellit.

Facebook
Instagram