HOTEL REC COMTAL

Mur cortina Reynaers amb vidre aïllant en planta baixa, reixes d’acer lacat amb integració de portes d’accés peatonal i aparcament motoritzades, logotip REC format per platines d’acer lacat color turquesa fixades a la reixa. Conjunt de fusteries d’alumini tipus guillotina de gran format en planta baixa. Fusteries d’alumini replegables i envidraments fixes en planta coberta. Baranes interiors d’acer i vidre, perfils UPN galvanitzats de cantells de forjat, voladiu de l’edifici amb planxes d’acer inoxidable vibrat, etc.

Traductor »
Facebook
Instagram