PARC RAMON BARNILS

Fabricació i muntatge d’estructures galvanitzades de suport de panells fotovoltaics sobre les pèrgoles del parc.

Facebook
Instagram