PLAÇA ENG. DEULOFEU

Encintats corbats d’acer galvanitzat per a terraplenats.
Pèrgoles fotovoltaiques amb braços atirantats i superfície inferior reflectant per a il·luminació.

Traductor »
Facebook
Instagram