RAIMA BARCELONA

Fabricació i muntatge de façana metàl·lica de perfils penjats d’acer replegables tipus persiana, amb acabat termolacat. Fusteries d’acer i vidre tipus Jansen de façana. Baranes, passamans, passeres i paviments de vidre interiors.

Traductor »
Facebook
Instagram