REFORMA PALAU JUSTICIA

Estructura metàl·lica de suport de lluernari mitjançant encavallades corbades. A sobre, lluernari opal de policarbonat cel·lular corbat, i a sota subestructura de costelles restaurades per a vitralls de colors.

Vista inferior d’una de les marquesines executades en façana mitjançant perfils laminats d’acer, xapa col·laborant galvanitzada i panells de metall expandit tipus deployè lacats al forn.

Vista exterior d’una de les marquesines realitzades en façana, així como tanca provisional de plaques pretesades de formigó amb base d’acer S355J2H i coronament de xapa lacada.

Traductor »
Facebook
Instagram