TRIANGLE

Baranes i reixes galvanitzades conformades per rodons massissos entrecreuats en dos plans. Al darre de les reixes de façana, tancament d´alumini i vidre de cambra. A la dreta, tancament de religa galvanitzada amb porta corredissa integrada.

Traductor »
Facebook
Instagram