CENTRAL MOSSOS D’ESQUADRA SABADELL

Garita de seguretat d’alumini, vidre i panell composite per accés al recinte. Tanca tipus reixa de perfils de xapa plegats a mida, amb porta automàtica de vehicles integrada. Passamans d’acer inoxidable per les escales, i baranes de vidre a replans i balcons de façana. Marquesina de protecció solar a pati central amb cobriment de panell composite d’alumini amb punta corbada.

Traductor »
Facebook
Instagram