CORTEN

L’acer Corten és un metall patinable molt utilitzat en escultures, revestiments, elements decoratius, espai urbà i fins i tot façanes. El seu acabat oxidat actua de pel·lícula protectora davant la corrosió ambiental, a mode de capa passivadora. Podem oferir el material tant en brut, oxidant-se per envelliment natural, com amb un tractament d’oxidació accelerada i vernís fixador.

ESTRELLA DAMM

CENTRE SANT PERE

ESCULTURA ABRERA

HABITATGE CALLÚS

PL. DE LA MAINADA

FAÇANA BANYOLES

PL. BARÓ DE VIVER

JAR. MAQUINISTA

PLAÇA WAGNER

FAÇANA C/ MINERVA

EDICLE COSTABONA

PLAÇA RIU SEC

APARCAMENT PL. BILBAO

Traductor »
Facebook
Instagram