DISSENY

L’empresa compta amb oficina tècnica pròpia per dissenyar i desevolupar les solucions per la seva posterior fabricació i muntatge. Tots els elements es modelen en entorn 2D o 3D per la obtenció dels especejaments, plànols i detalls necessaris, fent partícep al client si s’escau en aquesta fase per tal de validar les solucios. Un bon i acurat disseny és primordial per la obtenció dels resultats esperats, per això ens formem i adaptem als entorns i software més avançat.

Traductor »
Facebook
Instagram