ESTACIÓ ADIF MALGRAT

Marquesines d´acer S275JR amb coberta de xapa trapezoidal lacada i lluernaris de policarbonat corrugat. A la dreta, tanca tipus ADIF de perfils angulars 80x60x7 galvanitzats en calent i disposats en diverses orientacions.

Traductor »
Facebook
Instagram