INSTITUT GAUDÍ DE LA CONSTRUCCIÓ

Vista exterior d’estructura per a mur cortina inclinat, caballets en zig-zag per a suporte de vidres, remats de coronament de coberta, passamans inox per escales i rampes, etc.

Detall del retorn de l’estructura del mur cortina i les costelles de suport dels vidres en voladiu, així com passamans inox en rampes.

Detall de barana vidriada interior al doble espai i vista de l’estructura del muro cortina.

Traductor »
Facebook
Instagram